Nie dotarła do ciebie informacja w sprawie referendum? Złóż protest!

W związku z naruszeniem w sposób rażący przez Zarząd Województwa Podlaskiego ustawy o referendum lokalnym i niedopełnieniem obowiązku skutecznego poinformowania mieszkańców o terminie i przedmiocie Referendum z dnia 15.01.2017r., poniżej zamieszczamy wzór Protestu Wyborczego:

PDF: protest wyborczy

WORD: protest wyborczy

Każdy uprawniony do głosowania mieszkaniec woj. podlaskiego, ma prawo do dnia 24.01.2017r. złożyć Protest Wyborczy, który jest ustawowo zwolniony z opłat.

Protest Wyborczy można złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Sąd Okręgowy w Białymstoku, I Wydział Cywilny, ul. Marie Curie-Skłodowskiej 1, 15-950 Białystok.

Osoby chętne mogą także przesłać skan złożonego Protestu Wyborczego na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Bogumił Wasilewski ul. Łąkowa 9 lok. 46,  15-701 Białystok (z dopiskiem Komitet Referendalny) oraz na e-mail:lotnisko.podlaskie@gmail.com

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 794 000 782.

Domagamy się poszanowania praw obywateli, rzetelnej i merytorycznej debaty publicznej oraz jak najszybszego podjęcia skutecznych działań zmierzających do wybudowania podlaskiego portu lotniczego.

dr inż. Paweł MYSZKOWSKI

Pełnomocnik Komitetu Referendalnego

Dodaj komentarz