Protesty w sprawie ważności referendum w województwie podlaskim. Czy to możliwe?

W niedzielę – 15 stycznia 2017 r. – na terenie województwa podlaskiego przeprowadzono referendum lokalne w sprawie budowy lotniska regionalnego. Do urn poszło około 13% mieszkańców co sprawiło, że głosowanie jest nieważne. Do 24 stycznia 2017 r. mieszkańcy województwa mają prawo do składania protestów w sprawie ważności podlaskiego referendum.

Protest przeciwko ważności referendum

Ustawa o referendum lokalnym daje możliwość składania protestów przeciwko ważności głosowania referendalnego. Zgodnie z przepisami ustawy w terminie 7 dni od dnia podania wyników referendum do wiadomości publicznej, każdy uprawniony do wzięcia w nim udziału mieszkaniec danej jednostki samorządu terytorialnego może wnieść protest, jeżeli dopuszczono się naruszenia przepisów ustawy, a naruszenie to mogło wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum. Z uwagi, że wynik referendum został opublikowany 17 stycznia 2017 r. to ostatnim dniem, w którym będzie można złożyć protest będzie 24 stycznia 2017 r. Protesty należy kierować do sądu okregowego.

Wzór protestu PDF: protest wyborczy

Wzór protestu WORD: protest wyborczy

Powody protestów

Już w czasie kampanii referendalnej w mediach lokalnych pojawiały się informacje dotyczące zaniedbań władz województwa podlaskiego w rozpowszechnianiu informacji o referendum. Ustawa o referendum lokalnym mówi, że protest może być złożony w przypadku, w którym doszło do naruszenia przepisów ustawy. Z uwagi, że obowiązek informowania o referendum wynika z przepisów ustawy to można sobie wyobrazić, że właśnie taki zarzut może uzasadniał złożenie protestu.

Samo naruszenie ustawy to nie wszystko. Zgodnie z ustawą złamanie przepisów ma wywrzeć istotny wpływ na wynik referendum. Tą okoliczność będzie musiała uprawdopodobnić osoba składająca protest.

 

Źródło: https://referendumlokalne.pl/protesty-w-sprawie-waznosci-referendum-w-wojewodztwie-podlaskim-czy-to-mozliwe/

Dodaj komentarz