Referendum 2017

15 stycznia 2017 roku w województwie podlaskim odbędzie się Referendum w sprawie budowy lotniska. Głosować można będzie w niedzielę w godzinach od 7.00 do 21.00, a komisje obwodowe będą mieścić się dokładnie w tym samym miejscach co podczas ostatnich wyborów parlamentarnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Obwodowych Komisjach ds. Referendum znajdują się na stronach internetowych Waszych gmin, na stronach BIP – Biuletynu Informacji Publicznej gmin, a także na tablicach ogłoszeniowych Urzędów Miast i Gmin w województwie podlaskim.

Dodaj komentarz