Walka o lotnisko nadal trwa!

Regionalny port lotniczy to szansa na rozwój województwa podlaskiego. Przypomniał o tym Paweł Myszkowski, były pełnomocnik komitetu referendalnego. Okazją były konsultacje społeczne nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030. Przedstawiciele komitetu uważają, że inwestycję tę należy włączyć do ów dokumentu. Bo to, o w tym momencie jest niemożliwe w perspektywie pięciu lat, może stać się realne w perspektywie lat dziesięciu. Poniżej przedstawiamy wnioski zawarte w wymienionej strategii oraz komentarz, jak ma się do nich propozycja budowy regionalnego portu lotniczego i dlaczego jest to niezbędne dla regionu.

Zagrożenia opisane w Diagnozie Strategicznej Województwa Podlaskiego:

* województwo podlaskie będzie regionem o znaczącym problemie depopulacji,

* region podlaski osiąga relatywnie niskie wskaźniki wynagrodzenia mieszkańców,

* w regionie występuje niezadowalający poziom przedsiębiorczości,

* mamy słabo rozwinięty przemysł,

* udział województwa w krajowym eksporcie jest za niski,

* podlaskie jednostki naukowe charakteryzują się niską aktywnością w sieciach międzynarodowych,

* trudno jest zahamować drenaż kapitału ludzkiego przez inne kraje i regiony.

Uwarunkowania zawarte w Diagnozie Strategicznej Województwa Podlaskiego:

* położenie regionu na granicy kraju i UE nadaje mu znaczące funkcje transportowe, jednak stan infrastruktury transportowej w regionie jest ciągle na niskim poziomie,

* szansą dla regionu jest rozwój transportu multimodalnego oraz dostępność transportu lotniczego,

* niska dostępność transportowa wymaga realizacji dalszych inwestycji.

Przedstawiciele Komitetu Referendalnego są nadal zobligowani do reprezentowania mieszkańców województwa, którzy udzielili swego poparcia idei referendum (ok. 70 tys. podpisów) oraz wzięli udział w głosowaniu (blisko 120 tys. głosów ZA budową regionalnego portu lotniczego).

Od referendum minęły już prawie trzy lata, od roku mamy nowy zarząd województwa, a od ponad pół roku – nowy Parlament Europejski oraz nową Komisję Europejską. To, co nie uległo zmianie, to fakt, że nadal pozostajemy JEDYNYM tej wielkości regionem w całej Unii Europejskiej bez regionalnego portu lotniczego.

Trwające obecnie konsultacje nad Strategią Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030 są najlepszą okazją do uwzględnienia głosu mieszkańców w tym dokumencie i zawarcia w nim KONIECZNOŚCI wybudowania i uruchomienia regionalnego portu lotniczego w naszym województwie. To, co w tym momencie jest niemożliwe w perspektywie pięciu lat, może stać się realne w perspektywie lat dziesięciu.

O tym, że ogromna dynamika wzrostu ruchu lotniczego w Polsce zaskakuje ekspertów, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Wystarczy powołać się na liczby i prześledzić, co działo się przez ostatnie pięć lat, czyli od uruchomienia procedury referendalnej. W 2015 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego przewidywał, że w 2030 roku lotnicze przewozy pasażerskie obsłużą ok. 60 milionów osób. W 2017 roku ta sama instytucja zakładała na rok 2030 już ponad 75 milionów pasażerów. Obecnie ULC prognozuje już ok. 80 milionów pasażerów w roku 2030, a tylko w tym roku polskie lotniska dobiją do 50 milionów pasażerów.

Tak wysoki wzrost liczby pasażerów powoduje, że kończą się możliwości techniczne obecnej infrastruktury lotniskowej. Dodatkowo znacznie rośnie ruch tranzytowy (przesiadkowy). Dlatego właśnie koncepcja budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK) w Baranowie pod Łodzią, gdzie krzyżują się autostrady A1 i A2.

Tak jak CPK staje się kluczową inwestycją na szczeblu krajowym, której podporządkowane są działania w poszczególnych regionach (budowa nowych dróg i linii kolejowych), tak budowa regionalnego portu lotniczego MUSI stać się kluczową inwestycją na szczeblu regionalnym.

Fot. Pixabay

Dodaj komentarz