Podsumowanie najważniejszych argumentów, które zostały podniesione w wystąpieniach prelegentów w trakcie pierwszej w historii województwa podlaskiego debaty ws. najważniejszej inwestycji naszego regionu.

Szybka kolej to mrzonka. Kolej, która jeździ z maksymalną prędkością 160 km/h nie jest szybka. Ostatnio oddany do użytku odcinek kosztował 1.7 mld zł. Koszt przebudowy całej trasy Warszawa-Białystok to pewnie jakieś 6-7 mld zł. Za taką kwotę można wybudować lotnisko, znaleźć operatora i przez 5 lat wozić ludzi z dużą bonifikatą!

Według założeń Unii Europejskiej z 2011 roku „przyszły dobrobyt Europy zależeć będzie w dużej mierze od możliwości pełnej integracji wszystkich regionów w światowej gospodarce. Skuteczny transport lotniczy jest do tego niezbędny.

Brak lotniska skutecznie odstrasza wielu przedsiębiorców od inwestowania na Podlasiu. Jeden z przykładów to Hotel Ritz, którzy chcieli odbudować Kanadyjczycy „Ale najpierw muszą u Was lądować samoloty”. Inny przykład przedstawił na debacie prezes Pilecki, który miał chętnego inwestora z Azji, ale brak lotniska skutecznie go zniechęcił i fabryka nie powstała.

10 lat temu nikt nie myślał, że Lublin może stać się jednym z wiodących ośrodków nowoczesnych technologii i informatyki w kraju. W 2005 r. miasto w ogóle nie kojarzyło się z informatyką. Obecnie Lublin przeżywa informatyczny boom. Dyrektor Lubelskiego Parku Technologicznego na pytanie „Czy budowa portu lotniczego w Lublinie miała wpływ na ‘informatyczny boom’?” odpowiedział „Miała . Momentalnie pojawili się inwestorzy, głównie ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne) i BPO (outsourcing procesów biznesowych).

Z opracowania pt. „Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski w 2016 r.”, przygotowanego przez Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową wynika, że Podlaskie jest najmniej atrakcyjnym inwestycyjnie polskim regionem. Główny powód? Brak lotniska.

Lotnisko Szymany: 50 tys. pasażerów w pierwszym roku (plany zakładały 30 tys.), a jeszcze na dobre nie ruszyły tam loty typowo turystyczne.

Henryk Gryko, skarbnik województwa podlaskiego: jeśli byłyby środki zewnętrzne na budowę lotniska, będziemy je w stanie utrzymać z naszego budżetu.

Podkarpacie obsługuje lotniczo Ukraińców, bo: ma lepszą siatkę połączeń niż Lwów, są większe ułatwienia w podróżowaniu po Europie, gdy startuje się z kraju należącego do Unii Europejskiej. Podlaskie lotnisko byłoby naturalnym zapleczem dla obwodu grodzieńskiego. Już teraz Białorusini wyjeżdżają za granicę w polskimi biurami podróży.

Gdy powstała linia kolejowa do Brześcia, Białystok mocno rozwinął się gospodarczo. Gdy linia kolejowa do Królewca przebiegła przez Grajewo, miasto tak się rozwinęło, że przejęło od Szczuczyna funkcję miasta powiatowego.

Inwestorzy zagraniczni z Azji, Ameryki i Bliskiego Wschodu odwiedzają swoje fabryki średnio dwa razy w miesiącu. W związku z tym skuteczna i szybka komunikacja jest ich priorytetowym wymogiem przy podejmowaniu nowych inwestycji w innym kraju. Ponadto ze względu na szpiegostwo gospodarcze ważne sprawy omawia się na miejscu, a nie poprzez media elektroniczne czy telefon.


Podsumowanie przygotował dr inż. Paweł Myszkowski, Pełnomocnik Komitetu Referendalnego do spraw budowy podlaskiego portu lotniczego.

Dodaj komentarz